فرماندار بردسکن با بیان این که تامین آب شرب شهر بردسکن شرایط مطلوبی ندارد، گفت: با توجه به بحران خشکسالی های 15 ساله، هر لحظه در حوزه تامین آب شرب شهر بردسکن با تهدید مواجه هستیم. برات علی نیا در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: خوشبختانه با تدابیر مدیریت آب و فاضلاب شهرستان و توجه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان به حوزه آب شرب بردسکن، تاکنون هیچ مشکلی در زمینه کم آبی یا قطعی آب نداشتیم. حتی تیرماه امسال که با بحران کم آبی مواجه بودیم با اقدامات انجام شده به ویژه با مشارکت مردم در مصرف آب هیچ مشکلی در تامین آب شرب مردم به وجود نیامد.