فرماندار بردسکن در جلسه شورای هماهنگی بانک ها از مدیران بانک ها خواست در بخشودگی جرائم دیر کرد وام های زیر 100 میلیون تومان از هرگونه سیلقه ای عمل کردن پرهیز کنند.  برات علی نیا عنوان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی ایران همه بانک ها موظف و مکلف هستند تمامی جرائم دیرکرد وام های زیر 100 میلیون تومان را ببخشند و فقط اصل وام را از وام گیرندگان اخذ کنند.  وی همچنین بر پرداخت تسهیلات وام ازدواج تاکید کرد و گفت: بانک ها نباید خودشان را تافته جدا بافته از دولت بدانند بلکه باید با توجه به تاکید دولت تدبیر و امید تسهیلات زدواج را به متقاضیان پرداخت کنند. علی نیا از مدیران بانک  ها خواست  با نگاه تکریم به مراجعه کنندگان  و رضایت مردم را مدنظر قرار دهند. وی با اشاره به  فرارسیدن  سال نو و ایام تعطیلات نوروزی  برتامین نقدینگی بانک ها و دستگاههای خودپرداز و ارائه لیست کشیک به فرمانداری تاکید کرد و گفت:  با توجه به اینکه در 29 اردیبهشت ماه سال آینده برگزاری دو انتخابات مهم را داریم می طلبد دستگاههای اجرایی به ویژه مدیران بانک ها از تولید هرگونه نارضایتی پرهیز و  با مردم مدارا کنند.  فرماندار بردسکن با توجه به تاکیدات فرمانده نیروی انتظامی شهرستان از روسای بانک ها خواست الزمات امنیتی و  رعایت نکات ایمنی را  رعایت کنند و ضرایب امنیتی و ایمنی بانک ها را ارتقاء ببخشند. دادستان بردسکن دراین جلسه نیز بر نوسازی تجهیزات ایمنی و امنیتی بانک ها تاکید کرد و گفت: تجهیزات ایمنی و امنیتی بانک ها به عنوان  چشم و گوش بانک ها هستند و ضرورت دارد از هر لحاظ بانک ها خودشان را به سیستم های جدید مجهز کنند. احمد فرزانه با اشاره به اینکه مدیرانی که پشت میز نشین باشند            نمی توانند حق شهرستان را از مدیران استانی بگیرند گفت: مدیرانی در حوزه کاری خود موفق هستند که میدانی باشند و در جذب اعتبارات و گرفتن تجهیزات و امکانات کوتاه نیایند. وی از مدیران بانک ها خواست ساختار فیزیکی بانک ها را مورد توجه قرار دهند و در جهت  رفع نواقص امنیتی و ایمنی بانک ها و موسسات خود اقدام کنند.  وی اظهارداشت: هرچقدر بانک ها شاخص ایمنی و امنیتی بانک ها را ارتقاء ببخشند از آن  طرف شاهد  کاهش ارتکاب جرائم در حوزه سرقت از بانک ها خواهیم بود.