فرماندار بردسکن با گرامی داشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران در 12 فروردین 58 بالاترین مشارکت را در قرن حاضر داشتند. 
 برات علی نیا در گفت گو با خبرنگار ما گفت: دراین روز مردم خواستار جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم  شدند و در واقع مردم با رای بالای 99 درصدی در یک رفراندوم  به جمهوری اسلامی ایران رای دادند و این نظام را تایید کردند. 
فرماندار بردسکن عنوان کرد:  به عبارتی در 12 فروردین  سال 58 مردم بالاترین رای را به جمهوری اسلامی دادند و در واقع بزرگترین رویداد سیاسی کشور را رقم زدند. 
علی نیا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از دو رکن جمهوریت و اسلامیت برخوردار است گفت: جمهوریت آن بیانگر مشارکت مردم است و اسلامیت آن برمبنای قوانین مترقی دین مبین اسلام می باشد.
 وی با اشاره به 13 فروردین ماه روز طبیعت گفت: مردم ایران  به ویژه مردم  شهرستان بردسکن دراین روز به تفرجگاهها و ییلاقات و اماکن مذهبی حضور پیدا می کنند و ساعاتی را در کنار خانواده از طبیعت استفاده می کنند.
وی با اشاره به بارندگی های اخیر گفت: با نزول رحمت الهی دشت ها و جنگل ها سرسبز  و گل و گیاهان زندگی دوباره ای را  آغاز می کنند. 
فرماندار بردسکن  عنوان کرد: گیاهان و درختان به عنوان جزئی از طبیعت زیبای کشور سهم بسزا و نقشی بسیار مهم در زندگی ما دارند که تلطیف هوا، تعادل دمای محیط، تصفیه هوا، حفاظت از خاک و تامین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز انسان، اندکی از سودمندی‌های فراوان آنها است که در سخنان معصومین (ع ) نیز از تاثیر مثبت گیاهان بر جسم و جان آدمی آثار بسیاری وجود دارد. وی از خانواده ها خواست از هرگونه آسیب رساندن به محیط زیست و ریختن زباله ها پرهیز و هوای طبیعت را داشته باشند.