مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا های استانداری خراسان رضوی در اولین جلسه شورای اداری شهرستان بردسکن در سال 96 با گرامیداشت 9 اردیبهشت روز ملی شورا ها و تبریک اعیاد شعبانیه شورا ها را بازوان مدیران دستگاه های اجرایی در توسعه و عمران روستا ها دانست وگفت: متاسفانه برخی از مدیران اداره ها به مطالبات و خواسته های شورا ها بی توجه هستند و برای رفع آن هیچ ترتیب اثری نمی دهند. دکتر قربانی بر تقویت امکانات رفاهی و خدماتی در روستا ها به منظور افزایش ضریب ماندگاری مردم تاکید کرد و گفت: مدیران باید با سبک مدیریت شهری و روستایی در راستای حفظ جمعیت در روستا ها اهتمام ویژه ای داشته باشند و خواسته ها و مطالبات شورا ها را در حوزه کاری خود لحاظ کنند. مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا های استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: شورا های اسلامی به عنوان پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت باید خواسته های مردم را به مدیران منتقل کنند و از سوی دیگر مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید خواسته ها و مطالبات شورا ها را اجرایی کنند. قربانی اظهار کرد: متاسفانه برخی از مدیران اداره ها به مطالبات و خواسته های شورا ها بی توجه هستند و برای رفع آن هیچ ترتیب اثری نمی دهند. وی گفت: مدیران باید در موضوعات اداری با شورا ها همراه باشند و توجه ویژه ای به نقاط سکونتگاهی داشته باشند. وی اظهار کرد: شورا های اسلامی یک نهاد مردمی هستند که هیچ ریالی از شورا ها دریافت نمی کنند و در برخی اوقات نیز از توان و آبروی خود برای روستای خود مایه می گذارند و هزینه می کنند. قربانی عنوان کرد: متاسفانه در برخی روستا های استان کسانی واردشورا شده اند که در بین مردم از اعتماد پایینی برخوردار هستند و افراد توانمند و کارآمد و خوشنام رغبتی به عضویت در شورا ها ندارند.