فرماندار بردسکن در دیدار با مدیر وپرسنل جهاد کشاورزی شهرستان عنوان کرد:
صنایع تبدیلی وتکمیلی نیاز مبرم بخش کشاورزی می باشد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بردسکن  همزمان با فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی در اولین روز از هفته جهاد کشاورزی مدیر جهاد کشاورزی و پرسنل این نهاد با حضور در دفتر کار فرماندار بردسکن از نزدیک با نماینده عالی دولت در شهرستان دیدار کردند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
برات علی نیا فرماندار شهرستان بردسکن ضمن تسلیت ایام شهادت مولی متقیان علی (ع ) اظهارداشت: کشاورزی مهمترین پتانسیل شهرستان بردسکن در مسیر توسعه می باشد و خوشبختانه طی سنوات گذشته اقدامات بسیار خوبی در این بخش صورت گرفته و طرح ها و پروژه های مناسبی به اجرا رسیده است. وی در ادامه صنایع تبدیلی و تکمیلی را نیاز مبرم بخش کشاورزی و کشاوران منطقه برشمرد که بدون آنها سودی نصیب کشاورزان نمی شود.وی تصریح کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت های موجود، بایدمهمترین رویکرد جهاد کشاورزی در شهرستان باشد.
در پایان این دیدار مهندس حسین محمدی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان گزارشی از عملکرد یکساله جهاد کشاورزی برای حاضران ارائه نمود.