فرماندار بردسکن:
فرماندار بردسکن با تاکید بر برگزاری باشکوه راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: شعار محوری این روز باید مرگ بر آمریکا باشد که امروز طنینی جهانی یافته است.
 برات علی نیا، درجلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: روز قدس میراث ماندگار حضرت امام (ره) و در واقع روز حمایت از مظلومان جهان در برابر مستکبران است.
وی آمریکا را سرمنشاء همه ظلم ها و جنایات ضدبشری دانست و گفت: دیوار بی اعتمادی بین ایران و آمریکا همچنان برقرار است و ملت ایران در همه صحنه ها نفرت و انزجار خود را از آمریکا و ایادی اش ابراز می دارد.
فرماندار بردسکن با اشاره به شیطان بزرگ خواندن آمریکا توسط امام راحل، گفت: اکنون تمام اقدامات تروریستی و حوادثی که در برخی از کشورها رخ می دهد ریشه در امریکا دارد و آمریکا هیچگاه دست از شیطنت های خود برنمی دارد.

بر اساس تصمیم این نشست حرکت راهپیمایی در شهر بردسکن ساعت 11 و 30 دقیقه از محل میدان توحید به سمت مسجد جامع، محل برگزاری نماز جمعه برگزار می شود.