به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بردسکن ،جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان بردسکن با حضور "برات علی نیا"فرماندار بردسکن، و با حضور اعضای کمیته انطباق در فرمانداری برگزار شد.
علی نیا  هدف از برگزاری این جلسه را قانونمند شدن مصوبات شوراها-کنترل ونظارت بیشتربر مصوبات -هدایت وراهنمایی مستمر شوراها ودهیاریها برای عملکرد مؤثرتر واستفاده ازحداکثر توانمندی موجود شوراهای اسلامی شهرستان عنوان نمود