همزمان با ششمین روز از هفته دولت، 6 روستای بخش شهرآباد بردسکن از نعمت گازرسانی برخوردار شدند.
بهره برداری از پروژه گازرسانی به 6 روستای بخش شهرآباد سبب شد، روستاهایی از جمله رکن آباد، عظیم آباد،         قوژد آباد، نصر آباد، سلطان آباد و رحمانیه که در قالب یک هزار و 500  خانوار   هستند از نعمت گاز برخوردار شدند.
علی نیا فرماندار شهرستان برسدکن گفت ۀپروژه گازرسانی به روستاهای این بخش با 115 هزار متر مربع طول عملیات با هزینه 35 میلیارد و 510 میلیون ریال اجرا شده است.
وی  گفت: با اتمام گازرسانی به روستاهای این بخش، اکنون 100 درصد روستاهای این بخش از نعمت گاز برخوردار شده‌اند.