در ششمین روز از هفته پدافند غیرعامل ، مانور افت فشار گاز در واحدهای صنفی نانوایی های دوگانه سوز شهرستان ،با حضور فرماندار و اعضای مدیریت بحران شهرستان بردسکن برگزار شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری در این مانورکه با هدف آمادگی نانوایی های دوگانه سوز در موقعیت بحران برگزار شد علی نیا فرماندار شهرستان بردسکن ضمن تقدیروتشکر از همکاری دستگاه های مرتبط با مانور برلزوم آمادگی صدرصد واحدهای صنفی در زمان بحران به ویژه نانوایی ها تاکید کرد وگفت : در شهر بردسکن ۸0 واحد نانوایی وجود دارد که یک سوم آنها دوگانه سوز می باشند و می بایست در زمان بحران قطع گاز خدمات‌دهی نمایند وی ادامه داد ، هفته پدافند غیرعامل این فرصت را داد تا با برگزاری این گونه مانور ها سطح آمادگی دستگاه های مرتبط با مدیریت بحران بررسی شود.