بمناسبت هفته بازدید همگانی از مراکز فنی وحرفه ایی کشور برات علی نیا فرماندارو قاسمپور معاون فرماندار از مرکز فنی حرفه ای شهرستان بردسکن بازدید نمودند ، به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بردسکن علی نیا فرماندار بردسکن در حاشیه این بازدید اظهار داشت : بهترین راه اشتغال زایی،کسب مهارت و بهره مندی از دوره های آموزشی، فنی و حرفه ای است. وی ادامه داد،گسترش و ارتقای کیفی آموزش های  فنی و حرفه ای مطابق با نیاز صنعت شهرستان  می باشد،و باید برای جذب بیشتر جوانان جویای کار و ارائه آموزش های مختلف به آنان تلاش کنیم .
علی نیا ،  ضمن تقدیر وتشکر از مسئولین ومربیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای بردسکن مهارت آموزی را لازمه اشتغال پایدار دانست و تاکید کرد: می بایست در راستای اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال و تاکیدات دولت تدبیر وامید بمنظور ایجاد اشتغال توجه بیشتری به این مراکز در جهت تجهیز و امکانات آموزشی ورفاهی برای کار آموزان و جوانان شود.
در ادامه این بازدید فرماندار و معاون وی از کارگاه آموزشی سرکشی و با کار آموزان و مربیان  این مرکزنیزگفتگو کردند.