علی نیا فرماندار شهرستان بردسکن روز گذشته در مانور زلزله که به مناسبت هشتم آذرماه در مدرسه شهید علمی برگزار شد شرکت نمود، به گزارش روابط عمومی فرمانداری علی نیا در این مراسم بابیان اینکه :بردسکن شهری است که در آن گسلی قدیمی به نام گسل درونه قرار دارد و همه ما باید آمادگی هر گونه پیشامدی را داشته باشیم بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی شهرستان تاکید کرد وگفت،.
برگزاری اینگونه مانور ها و رزمایشات باید برای همه جنبه آموزش و آمادگی داشته باشد و صرفا نباید به صورت نمایشی برگزار شود.علی نیا اظهار داشت:بحمد الله ارگان ها و نیروهای امدادی شهرستان بردسکن از آمادگی خوبی برخوردار هستند و عملکرد آنان در برگزاری مانور ها مثبت ارزیابی شده است