رئیس شورای  ترافیک  شهرستان بردسکن بر  سرعت عمل در اجرای مصوبات این کارگروه تاکید کرد. مهندس  برات علی نیا  در جلسه شورای هماهنگی ترافیک این شهرستان ضمن تاکید بر حضور به موقع مسئولان در جلسات بر اجرایی کردن مصوبات  نیز تاکید کرد و گفت: مصوباتی که در جلسات تصویب می شود دستگاهها مکلف هستند آنها را اجرایی کنند نه اینکه فقط در قالب صورتجلسه بیاورند.
وی اظهارداشت: مواردی که در جلسات  به عنوان مصوبه تصویب می شود براساس نظر کارشناسی ارائه می شود و دستگاهها مکلف هستند آنها را اجرایی کنند. وی از حضور سرزده خود برای اجرایی شدن مصوبات جلسات  توسط دستگاهها خبرداد و گفت: دستگاهها باید ظرف مدت تعیین شده نسبت به اجرای مصوبات اقدام کنند . فرماندار بردسکن  همچنین از روسای ادارات خواست در حوزه کاری خود با شیب ملایم حرکت کنند و از تولید هر گونه نارضایتی پرهیز کنند.فرماندار بردسکن برآمادگی هرچه کامل دستگاههای اجرایی در مواقع بحران تاکید کرد و گفت: با توجه به آغاز فصل زمستان  و هشدارهای هواشناسی می طلبد  دستگاههای اجرایی  تمامی تجهیزات و ماشین آلات خود  را ازهر لحاظ مورد بررسی قرار دهند تا در مواقع بحران با مشکل مواجه نشوند.  وی از پلیس راه خواست  با توجه به ترانزیتی  محور بردسکن به سبزوار با افزایش تیم های خود این محور را بیشتر تحت پوشش قرار دهد.