مشخصات شهر

(شهرستان بردسكن در يك نگاه)

***********************

موقعيت شهرستان بردسكن به عنوان شهري كه در چهار  راه مواصلاتي شمال و جنوب قرار گرفته است 0 

از شمال به شهرستان سبزوار

از جنوب به گناباد فردوس طبس

از شرق به شهرستان خليل آباد كاشمر

از غرب به شهرستان شاهرود

شهرستان بردسكن كه تا سال 1374 بخشي از شهرستان كاشمر بوده و به لحاظ موقعيت اجتماعي ، اقتصادي و سياسي منطقه و به موجب مصوبه شماره 4489/ت 14298 به تاريخ 14/4/1374 هيأت محترم دولت بخش بردسكن به شهرستان ارتقاء يافت و در مهر ماه سال 1374 فرمانداري آن شروع به كار نمود 0

مهم ترين آثار تاريخي : برج علي آباد كشمر فيروز آباد از دوران سلجوقيان و ايلخانيان رباط كبودان و...

در انتخابات دهيمن دوره رياست جمهوري در شهرستان بردسكن از مجموع 47255 نفر واجد شرايط تعداد 44851 نفر در انتخابات شركت نموده اند كه معادل 91/94 درصد واجدين شرايط شرايط انتخابات مي باشد 0 در مقايسه با دوره قبلي رياست جمهوري كه معادل 8/82 درصد در انتخابات شركت نموده اند اين دوره از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار مي باشد و آقاي  محمود احمدي نژاد( رئيس جمهور محترم )  6/75 درصد آراء شهرستان را به خود اختصاص دادند.

تعداد شاغلين در بخش كشاورزي  50/46 درصد صنعت و معدن 20/34 درصد بخش خدمات 5/20 درصد

تعداد معادن: 13 معدن فعال است از جمله   مس سرب- روي و ...

تعداد دهياري :57 دهياري معادل 6/98 درصد روستاها

ارتفاع

وسعت

فاصله

تا مركز

تا تهران

تا نزديكترين شهر يعني خليل آباد

از سطح دريا 985

40/7117 كيلو متر مربع كه معادل 37/1 مساحت استان است

270 كيلومتر

950 كيلومتر

28 كيلومتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع ساكنين در نقاط شهري

 

 

ساكنين در نقاط روستايي

 

 

كل استان

 

خانوار

جمعيت

خانوار

جمعيت

خانوار

جمعيت

1427505

5593079

987753

3811900

439513

1779980

شهرستان بردسكن

18260

69551

7458

29110

10797

40424

درصد به استان

279/1

244/1

755/0

764/0

457/2

271/2

 

 

 

 

 

امكانات و قابليتهاي شهرستان بردسكن به منظور توسعه بخش صنعت و معدن

 

1- داشتن 1700 هكتار باغ انار 5100 هكتار باغ پسته 1300 هكتار باغ انگور180 هكتار باغ انجير 5100 هكتار گندم2700 هكتار زمين زغفران و داشتن رتبه هاي اول و دوم در استان وكسب رتبه هاي كشاورز نمونه باغدار نمونه در سطح كشورگوشه اي از قابليتهاي شهرستان مي باشد0

2- وجود شهرك صنعتي و داشتن امكانات زيربنايي شامل آب ، برق ، مخابرات كه عمليات گازرساني به شهرك نيز انجام خواهد شد امكان پوشش تلفن همراه و ساختمان اداري و سرايداري مناسب كه استقرار كليه صنايع در آن مهيا مي باشد .

3- فراهم نمودن مقدمات احداث مجتمع صنفي جهت انتقال صنوف آلاينده و همچنين واگذاري زمين به متقاضيان ايجاد واحدهاي توليدي كوچك

4- وجود معادن غني ، مس ، سرب ، روي سنگ آهن ، مرمريت ، گچ خاكي ،‌ خاك صنعتي - بنتونيت ، باريت و غيره

5- ايجاد كارخانه سيمان كه پس ازمطالعه مشخص شده است بيشترين ذخيره مواد اوليه را دارا مي باشد كه با انتخاب سرمايه گذاران بخش خصوصي كار احداث و راه اندازي آن آغاز خواهد شد .

6- وجود نيروهاي متخصص ، ماهر و نيمه ماهر با شاخصه مهم وجدان كاري در عين سلامت ، قناعت و توقع پايين

7- وجود مراكز آموزش عالي (دانشگاه آزاد - پيام نور و هنرستانهاي فني) كه زمينه آموزش و تربيت انساني مرتبط با بخش صنعت و معدن را فراهم نموده اند .

8- وجود 200 واحد كوره آجرپزي كه 2 واحد آجرفشاري بصورت مكانيزه و صنعتي فعاليت مي نمايند .

9- وجود شركت مجتمع معادن مس تكنار كه با توجه به غني بودن آن بعد از مس كرمان قرار گرفته است 0

10- قرار گرفتن شهرستان بردسكن در چهار راه مواصلاتي كه زمينه توسعه شهرستان بيش از پيش فراهم نموده است0